Haçlı Gölü – MUŞ

Anasayfa » Haçlı Gölü – MUŞ
[accordion sync=”true”] [accordion_item title=”Genel Bilgi” open=”false”] [table]
Bulunduğu İl Muş
Kapladığı Alan
2.500 km2
Kordinatlar D 42’ 18° K 39’ 01°
Ort. Yükseklik
1,600 m.
Yönetim Planı  Yok
[/table]

Alan Tanımı:

Haçlı, Bulanık ilçesinin güneyinde, etrafı volkanik kayaçlarla çevrili derin bir tatlı su gölüdür. Adını güneyindeki Haçlı köyünden alır. Bulanık bir göl olduğu için diğer adı Bulanık Gölü’dür. Özellikle kuzeyi ve batısında kayalık; güney ve batısında ince sazlık alanlar uzanır. Su seviyesi fazla değişmez. Ancak suyun azaldığı kurak dönemlerde gölde küçük adacıklar oluşur. Gölün yakınındaki Bulanık Ovası ile irili ufaklı göller, kuşların gün içerisinde iki alan arasında yer değiştirmesine imkan sağlar. Gölün ana su girişi Şeyhtokum Deresi, çıkışı ise Murat Nehri’ne akan Korsu Çayı’dır. Gölün doğusuna bir sedde inşa edilmiş ve Korsu Çayı üzerine regülatör kurulmuştur.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Bitki ve Hayvan Varlığı”]

Haçlı Gölü, Bulanık ilçe merkezinin güneyinde, 1.680 km2 yüzölçümlü bir tatlı su gölüdür. Alan, Kazan ve Tohmanik ovalarına açılan güneyi ve doğusu dışında tepelerle çevrilidir

Fauna:

Alan, üreyen kaşıkçı ve boz ördek popülasyonlarıyla özel koruma alanı statüsü kazanır. Önemli sayıda angıt bulunur. Yaz aylarında düzenli olarak telli kurna görülür. Bugüne dek çok az sayıda kuş gözlemcisinin ziyaret etmiş olmasından dolayı, alanın önemi tam anlamıyla ortaya konamamıştır.

Flora:

Gölün güneyinde ve güneybatısında geniş bataklıklar bulunur. Güneyi başta olmak üzere, gölün yakın çevresinde, otları geleneksel yöntemlerle biçilen verimli otlaklar yer alır. Alanın yarısı göl yüzeyi, diğer yarısı ise Doğu Anadolu’ya özgü dağ bozkırları ile kaplıdır. Dağ bozkırında bulunan kayalık alanlar angıtların üremesine imkan sağlar.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Alandaki Aktiviteler”]

Alan çevresinde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Balıkçılık kısıtlıdır. Göl çevresindeki ıslak çayırlar ve verimli otlaklar hayvan otlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Haçlı Gölü, Bulanık Ovası’nda son yıllarda yoğunlaşan ‘toy ve telli turna araştırmaları’ nedeniyle kuş gözlemi amacıyla daha sık ziyaret edilmeye başlanmıştır. Muş Valiliği ve Doğa Derneği son yıllarda alanda kuş gözlem çalışmaları yapmaktadır.

 [/accordion_item] [accordion_item title=”Koruma ve Yönetim”]

Alanın koruma statüsü yoktur.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Başlıca Tehdit ve Sorunlar”]

1972 yılında gölün doğu kıyısı boyunca bir sedde inşa edilmiş ve Korsu Çayı üzerine bir regülatör kurulmuştur. Gölün suları 4.116 km2 tarım alanının sulamasında kullanılmaktadır. Eski durum hakkında elde bilgi olmamakla birlikte, sedde yapımına bağlı olarak su seviyesinin yükselmesinin, gölün doğal yapısında bazı değişiklere yol açtığı tahmin edilmektedir. Alanda aşırı otlatma baskısı söz konusudur.

[/accordion_item] [/accordion] [prime_gallery width=”150″ height=”150″ desktop=”6″ tablet=”3″ mobile=”2″]