Erçek Gölü – VAN

Anasayfa » Erçek Gölü – VAN
[accordion sync=”true”] [accordion_item title=”Genel Bilgi” open=”false”] [table]
Bulunduğu İl Van
Kapladığı Alan
9.520 km2
Kordinatlar D 43’ 35° K 38’ 40°
Ort. Yükseklik
1803 m.
Yönetim Planı Yok
[/table]

Alan Tanımı:

Van Gölü’nün 20 km. doğusunda tektonik bir çöküntüde oluşmuş ve önü kuzey batısında bir lav akımıyla kapanmış alkali bir göldür. En derin yeri 30 metredir ve su çıkışı yoktur. Kuzey ve batı kıyıları dik kayalıklar, güney ve doğusuyla sığ kıyılar ve geniş çamur düzlükleriyle çevrilidir. Memedik Deresi’nin doğuda göle giriş yaptığı yerde, bir miktar sazlık ve nemli otlaklar bulunan küçük bir delta oluşmuştur. Ayrıca, gölün güneydoğu ucuna bitişik küçük bir turbalık vardır.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Bitki ve Hayvan Varlığı”]

Alan üreyen kılıçgaga ve büyük cılıbıtla özel koruma alanı statüsü kazanan Erçek Gölü’nde, önemli sayılarda kara boyunlu batağan ve angıt gözlenir. Üreyen türler arasında kızıl boyunlu batağan, dikkuyruk, alça cılıbıt, kızılbacak ve doğu kamışcısı sayılabilir. Alanın asıl sahiplerini ise flamingolar oluşturur.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Alandaki Aktiviteler”]

Göl çevresindeki bataklık ve otlaklarda hayvancılık yapılmaktadır. Turizm ve kuş gözlemciliği son dönemlerde artan faaliyetler arasındadır. Karagündüz Köyü civarındaki kuş gözlem kulesi, kuş gözlemcileri için önemli bir imkan sağlamaktadır. Göl kıyıları piknik ve gezi amaçlı da kullanılmaktadır.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Koruma ve Yönetim”]

Alanın yönetim planı yoktur. Alanda 2012 yılında Biyolojik Çeşitlilik Araştırması yapılmıştır.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Başlıca Tehdit ve Sorunlar”]

Erçek Gölü, bölgenin kuş bakımından en zengin sulak alanıdır. Ancak kaçak ve bilinçsiz avcılık göldeki yaban hayatına zarar vermektedir.

Van Gölü’nde olduğu gibi Erçek Gölü’nde de su seviyesi son birkaç yıldır büyük artış göstermiştir. Son beş yılda gölün 2,5 m yükselmesi sonucu, bir köy, 1000 km2 tarım alanı ve mera ile Türkiye-İran tren yolu bağlantısı sular altında kalmıştır.

Devlet Su İşleri gölün kuzey batısında göl sularının kullanılacağı bir hidroelektrik santral planlamaktadır. Bu projenin ekolojik etkileri incelenmemiştir.

[/accordion_item] [/accordion] [prime_gallery width=”150″ height=”150″ desktop=”6″ tablet=”3″ mobile=”2″]