Balıkdamı Sazlıkları – ESKİŞEHİR

Anasayfa » Balıkdamı Sazlıkları – ESKİŞEHİR
[accordion sync=”true”] [accordion_item title=”Genel Bilgi” open=”false”] [table]
Bulunduğu İl Eskişehir
Kapladığı Alan
1.470 km2
Kordinatlar D 31’ 39° K 39’ 12°
Ort. Yükseklik
799 m.
Yönetim Planı Yok
[/table]

Alan Tanımı:

Son otuz yıl boyunca, Türkiye’nin (ülke sınırları içinde doğup denize dökülen) en uzun ikinci akarsuyu olan Sakarya Nehri boyunca uzanan on binlerce hektar taşkın ovası ve bataklık, kurutma ve taşkın kontrolü çalışmaları sonucunda kurutulmuş ya da tarım alanına çevrilmiştir. Balıkdamı, bu akarsu üzerinde yer alan son sulak alanlardan biridir. İki bölümden oluşur. Asıl Balıkdamı olarak tanınan ve 503 km2 lik bir alana yayılmış geniş sazlık, çamur düzlükleri ve (kış ve bahar aylarında) göllerden oluşan doğu bölümü ile Kurtşeyh ve Ahiler köyleri arasında yer alan geniş bataklık ve çayırlardan oluşan batı bölümü. En doğuda nehrin üzerine taştan inşa edilmiş basit bir set, Balıkdamı’nda suyun yükselmesinin en önemli nedenidir.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Bitki ve Hayvan Varlığı”]

Alan, çayır delicesi ve küçük kerkenez popülasyonları ve göçmen leylekler ile özel koruma alanı statüsü kazanır. Bölge, angıtın da içlerinde bulunduğu sukuşları için göç sırasında büyük önem taşır. Mart 1993’te 22.847 adet sayılmıştır. Balıkdamı Köyü yakınlarındaki ağaçlar küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı, alaca balıkçıl  ve ekin kargasına yuva oluştururlar. Birkaç çift balaban bataklıkta yuva yapar. Küçük karabatağın da ürediği tahmin edilmektedir.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Alandaki Aktiviteler”]

Bölgede kuru tarım yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünü hububattır. Küçük ve büyükbaş hayvancılık sulak alanın içinde ve çevresindeki bozkırlarda yaygın olarak yapılır. En doğudaki Balıkdamı Köyü yakınında nehir boyunca kavaklık ve söğütlükler bulunmaktadır.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Koruma ve Yönetim”]

Balıkdamı, 1988’de Sit Alanı, 1994’te Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Özel Koruma Alanı sınırları Yaban Hayatı Koruma Sahası’nın sınırlarını izler.

[/accordion_item] [accordion_item title=”Başlıca Tehdit ve Sorunlar”]

Devlet Su İşleri, Yukarı Sakarya Havzası’nı tümüyle sulama kapsamına almaya çalışmaktadır. Bu bölge için geliştirilen projelerden biri olan Yukarı Sakarya Sulama Projesi’nin ikinci merhalesi, Balıkdamı’nın batı ve doğusundaki 4.736 km2 alanın sulanmasını öngörmektedir. Bu proje için gerekli sulama suyu, Sakarya Nehri üzerine kurulacak dört pompa istasyonundan ve alanın hemen güneyinde yer alan Göksu kaynaklarının depolanacağı küçük bir rezervuardan alınacaktır. Projeyle, alanın batı bölümünün tümü kurutulacaktır. Diğer bir plan ise, nehir üzerindeki taş setin yerine bir regülatör kurularak, su seviyesini, alanın doğu bölümünde yaklaşık 500 km2’lik sürekli bir göl oluşturacak şekilde kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu projenin çevre koruma amaçlı geliştirildiğini belirten DSİ yetkilileri, gölün doğal bir göl olarak korunacağını ve sulama için su alınmayacağını öne sürmektedir. Ancak, proje sonucunda, sulak alanın taşıdığı taşkın ovası karakterinin, ekolojik açıdan hassas ve önemli sazlık, bataklık ve çamur düzlüklerinin ortadan kaybolacağını tümüyle göz ardı etmektedirler. Bu projenin, alanın her iki bölümünün de yok olmasına yol açacağından, durdurulması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

[/accordion_item] [/accordion] [prime_gallery width=”150″ height=”150″ desktop=”6″ tablet=”3″ mobile=”2″]