Yeniçağa Gölü – BOLU

Yeniçağa, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu yakınlarında bir tatlı su gölüdür. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın oluşturduğu çukurun alüvyonla dolması sonucu ortaya çıkmış. Uzunluğu 7 km., genişliği 2,5 km. olan Yeniçağa Gölü, yaklaşık 1.8 km2 alana sahip. Göl zemininden çıkan suyun yanı sıra doğudan Deliler Deresi ve batıdan Kuzuviran Deresi’nin suları ile besleniyor. Kuzeyde Köroğlu Dağları, güneyde Gökçeler Dağı ile çevrili. En derin yeri 11 metre olan Yeniçağa’nın ortamala derinliği 5 metre civarında. Yeniçağa Gölü’nün dışarıya akıntısı yok, göl kapalı havza konumunda.

[button link=”http://www.turkiyesulakalanlari.com/yenicaga-golu-bolu/” color=”#007FB6″ window=”false” size=”small”]Detaylı Bilgi[/button]