Tuzla Gölü – ADANA

Tuzla Gölü, Seyhan nehrinin ağzında, doğu tarafında yer alır. Çukurova’daki göllerin en batıda ve en az kirlenmiş olanıdır. Gölün suyu, yılın büyük bölümünde hafif tuzludur. Su seviyesi özellikle kış yağışlarından sonra yükselir, bu dönemde göldeki tuzluluk azalır. Gölün doğu tarafında geniş çamur düzlükleri ve tuzcul bataklıklar bulunur. Denizden alçak ve dar bir kumul şeritle ayrılır. Kuzeyinde, 500 m genişliğinde bir şerit üzerinde kuru tarım yapılan tarlalar ve çayırlar vardır. Bu çayırlarda az sayıda büyükbaş hayvan otlatılır. Kıyıdaki basit turistik tesislere ulaşımı sağlayan bir yol, gölün doğu tarafını ikiye ayırır. Kısa bir kanal gölün denizle bağlantısını sağlar. Denize açılan boğazda bir balık dalyanı bulunur. 1995 yılında 30 ton balık yakalanmıştır.

[button link=”http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuzla-golu-adana/”]Detaylı Bilgi[/button]