Kızılırmak Deltası – SAMSUN

Kızılırmak Deltası, Kızılırmak Nehri’nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu Türkiye’nin en büyük deltalardan birisidir. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatların bir arada bulunması, besin maddelerince zenginlik ve uygun iklim koşulları Delta’nın eşine az rastlanır öçlüde biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır.