Burdur Gölü – BURDUR

Burdur Gölü, Türkiye’nin en derin göllerinden birisidir. Kuzeybatıda yer alan  Kapı Burnu önlerinde derinliği 100 metreyi bulur. Kapalı bir havzada bulunduğundan dışarıya akıntısı yoktur. Göl suları acı, tuzlu ve arseniklidir.

Gölün batı kesimi boyunca uzanan fay (kırık) hattı nedeniyle, bu kesimde kıyı çizgisi çok dardır ve bu bölgelerde göl birden derinleşir. Güney ve kuzeyde ise  alüvyonların  birikmesiyle sazlarla kaplı tuzlu batak görünümündeki kıyı ovaları ve delta oluşumu başlamıştır.

[button link=”http://www.turkiyesulakalanlari.com/burdur-golu-burdur/” color=”#007FB6″ window=”false” size=”small”]Detaylı Bilgi[/button]