Aras Karasu Taşkın Ovası – IĞDIR

Kapladığı Alan: 9090 Ha